Polityka prywatności pensjonatu Delfin

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych w firmie Delfin Aneta Kurzawa

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ,,RODO”)

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:
  Delfin Aneta Kurzawa
  ul. Wojska Polskiego 1,
  72-415 Międzywodzie,
  Telefon kontaktowy: +48 500 205 657
  E-mail: delfin@miedzywodzie.net
 2. Miejsce kontaktu bezpośredniego:
  siedziba firmy Delfin Aneta Kurzawa,
  ul. Wojska Polskiego 1,
  72-415 Międzywodzie.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/ obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/ przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; / podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/ ;
  • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/ Pana zgodami; / podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/ ; –
  • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; / podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/ ;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Delfin Aneta Kurzawa, a w szczególności:
   -> dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
   -> prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/ sprzedaży/ produkcji;
   / podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/ ;
 4. Pani/ Pana dane zostały pozyskane:

 • w ramach wykonywania umowy/ obsługi o charakterze handlowym/ usługowym/ produkcyjnym;
 • ze źródeł publicznie dostępnych; I obejmują: imię i nazwisko; nazwę firmy; dane teleadresowe; informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;

 1. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych są:
  • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Delfin Aneta Kurzawa;
  • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy Delfin Aneta Kurzawa;
  • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa; Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej;
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu- przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Jako Administrator Pani/ Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/ Pan także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/ Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej. Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/ Pana strony.

POWRÓT

DELFIN Międzywodzie
Aneta Kurzawa
ul. Wojska Polskiego 1
72-415 Międzywodzie
tel. 091 38 138 76
kom. 500 205 657
delfin@miedzywodzie.net

Designed by Aigel AB 2019

   

DELFIN Międzywodzie
Aneta Kurzawa
ul. Wojska Polskiego 1
72-415 Międzywodzie
tel. 091 38 138 76
kom. 500 205 657
delfin@miedzywodzie.net

   

Designed by Aigel AB 2019